Privacy policy

De website is toegankelijk via het adres www.ovidias.com, hierna genoemd “Website”, uitgebaat door Praliweb bvba, met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Industrielaan 26, opgenomen in de KBO onder het nummer 0607.968.581, hierna genoemd “Praliweb”.

1. Verantwoordelijke voor de werking

Praliweb is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens op haar Website.  Praliweb leeft als Belgische vennootschap de Belgische “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de “Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie”. Een verklaring werd afgelegd bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van persoonsgegevens, zoals de wet dit vraagt.

2. Persoonsgegevens die verzameld worden

 • 2.1. De gegevens die je ons meedeelt

  Bij jouw aankoop op de Website, bij het registreren voor de nieuwsbrief: de naam en voornaam, de woonplaats, bedrijf, de contactgegevens (e-mail, telefoon, gsm, fax).
            
 • 2.2. De gegevens die automatisch worden verzameld

  Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies. Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Praliweb en geplaatst op de harde schijf van de computer van de Gebruiker.
  Zie punt 8 voor de cookie policy. Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Praliweb en uitsluitend gedurende het bezoek aan de Website.
  Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres 2°) het type en de versie van het navigatiesysteem van de bezoeker 3°) de laatst bezochte internet pagina.
   
 • 2.3 De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld

  In deze hypothee garanderen de commerciële partners van Praliweb dat de commerciële partners de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.        

3. Doeleinden van de verwerking           

 • 3.1. Algemene doeleinden

  De persoonsgegevens worden verzameld om:
 • Aan de gebruiker de op de Website aangeboden dienst te kunnen leveren;
 • Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Website;
 • Het verstrekken van informatie aan de gebruiker, het verzenden van een e-mail met de verschillende aanbiedingen die de gebruiker zouden kunnen interesseren;
 • De technische administratie van de Website te beheren;
 • Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website.
      
 • 3.2. Direct marketing en mededeling aan derden

  De persoonsgegevens van de gebruikers worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij Praliweb hiervoor de expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen van de gebruiker (“opt-in”) bij zijn aanmelding. Deze toestemming kan op elk moment kosteloos worden ingetrokken, zonder motivering, door middel van een e-mail aan Praliweb op het e-mailadres info@ovidias.com of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website.
   
 • 3.3 ernstige overtredingen

Op verzoek van de gebruiker kunnen zijn of haar gegevens bij ernstige overtredingen van de gedragsregels aan Justitie worden verstrekt.

4. Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om dienst te leveren door Praliweb.

5. Recht van toegang en verbetering

De gebruiker heeft het recht om op elk moment kosteloos kennis te nemen van zijn persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan Praliweb op het e-mailadres info@ovidias.com of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de Website of per brief aan BVBA Praliweb met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Industrielaan 26, België, mits bijvoeging van een kopie van de identiteitskaart van de gebruiker. De gebruiker is geheel vrij om zijn persoonsgegevens al dan niet aan Praliweb mee te delen. Hij dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien hij zijn persoonsgegevens niet invult op het bestelformulier en dat hij als enige verantwoordelijk is voor de juistheid van de gegevens die hij meedeelt aan Praliweb.

6. Recht van verzet

De gebruiker kan zijn recht van verzet tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan Praliweb op het e-mailadres info@ovidias.com of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de Website. Hij kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Praliweb stelt alles in het werk om de persoonsgegevens van haar gebruikers te beschermen. Praliweb heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving ter vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld  op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.  In geen geval kan Praliweb aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Praliweb houdt eraan de Gebruiker ervan te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die Praliweb niet controleert en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door Praliweb. Praliweb is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de Aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Praliweb raadt de Gebruiker dus aan om elk privacyreglement van elke site die hij bezoekt, aandachtig te lezen daar deze kan verschillen van voorliggende Privacy Policy.

8. Cookies

 • 8.1 Wat is een cookie?

  Een “cookie” is een klein tekst- en cijferbestand dat door Praliweb wordt opgeslagen in de browser van de gebruiker of op de harde schijf van de computer van deze gebruiker. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Praliweb gelezen worden. Cookies en soortgelijke technologieën laten niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van de Website zouden kunnen identificeren. Ze helpen Praliweb enkel om de werking van de Website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses zijn van de gebruikers en te meten hoe doeltreffend de inhoud van de Website is. De cookies zorgen er bijgevolg voor dat een betere gebruikservaring kan geboden worden bij het bezoeken van de Website en maakt het mogelijk om de Website doelgericht te optimaliseren. Cookies laten een makkelijkere en meer aangename consultatie van de Website toe.  
        
 • 8.2 Informatie over het gebruik van cookies door Praliweb

  De website van Praliweb gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om de gebruiksvoorkeuren van de ene gebruiker te onderscheiden van deze van een andere gebruiker van de Website.       

  Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om de toestemming van de gebruiker te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op computers en/of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft duidelijke en volledige informatie over de cookies die Praliweb gebruikt en het doel hiervan.  Van zodra je onze Website bezoekt zal je toestemming gevraagd worden voor het plaatsen van de verschillende categoriën cookies die wij gebruiken. 
   
 • 8.3 Soorten cookies

  Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.  First party cookies zijn die cookies die geplaatst worden door een Website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door www.ovidias.com).

Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de Website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een Website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de Website. Cookies met statische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de Website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte Website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn.

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de Website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies.

Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

8.4 Toestemming door de gebruiker

Door de Website te gebruiken, aanvaard de gebruiker het gebruik van cookies. Om de Website optimaal te kunnen gebruiken dient de gebruiker de cookies te aanvaarden via zijn of haar browserinstellingen.

Cookies kan de gebruiker blokkeren door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer echter de browserinstellingen gebruikt worden om de cookies te blokkeren, zal mogelijks de toegang tot (bepaalde delen) van de Website niet meer mogelijk zijn. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie hierover.

Als de gebruiker op elk moment zijn of haar toestemming wenst in te trekken, moet deze zijn of haar cookies verwijderen d.m.v. de browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kijk op:  http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.

8.5 De browserinstellingen Veranderen

Webbrowsers laten toe om cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van de webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dient men de ‘Help’ functie in de webbrowser te consulteren voor meer details.   

Cookie instellingen in Internet Explorer      

Cookie instellingen in Firefox      

Cookie instellingen in Chrome      

Cookie instellingen in Safari

8.6 Meer informatie over cookies

Nuttige informatie over cookies kan u terugvinden op:  http://www.allaboutcookies.org De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy die hier kunnen teruggevonden worden: http://www.youronlinechoices.eu/

8.7 Welke cookies gebruikt Praliweb op www.ovidias.com?

Hieronder kan je een overzicht vinden van functionele en niet-functionele cookies, die gebruikt worden op onze website.

Functionele cookies

_country - https://www.ovidias.com/ - functionele cookie

Doel van de cookie – Functionele cookie voor het bijhouden van de gebruikersinstellingen omtrent het land van herkomst.

Verloopt na 1 jaar.

 

package_cart_closed - https://www.ovidias.com/ - functionele cookie

Doel van de cookie – Functionele cookie voor het onthouden van producten in het winkelmandje.

Verloopt na 1 dag.

 

PHPSESSID - https://www.ovidias.com/ - functionele cookie

Doel van de cookie – Functionele cookie voor het bijhouden van geanonimiseerde bezoekersinstellingen.

Verloopt na het verlaten van de website.

Niet-functionele cookies

_ga - https://www.ovidias.com/ - niet-functionele cookie

Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de Gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. Deze cookie wordt gebruikt voor het bijhouden van de client identifier (clientID). Privacy Policy van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Verloopt na 2 jaar.

 

__gat - https://www.ovidias.com/ - niet-functionele cookie

Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de Gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. Deze cookie wordt gebruikt voor het anoniem volgen van bezoekers. Privacy policy van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Verloopt na 1 uur.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij kunnen geen enkele invloed uitoefen op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.     

Google Analytics cookies   

9. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tongeren zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy Policy.

10. Overige bepalingen       

10.1 Aanvaarding

Door de Website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van de bestelling, aanvaardt de gebruiker alle bepalingen van deze Privacy Policy en stemt hij ermee in dat Praliweb zijn of haar persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy Policy.
 

10.2  Contact

Voor  alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Privacy Policy of met betrekking tot de wijze waarop Praliweb gegevens verzamelt kan men contact opnemen  met Praliweb op het volgend adres: BVBA Praliweb, met maatschappelijke zetel te  3730 Hoeselt, Industrielaan 26, België of op info@ovidias.com.      

Elke klacht of betwisting dient aangetekend aan het hierboven vermelde adres te worden verzonden.            
Elke mededeling van Praliweb aan de gebruiker gebeurt via de Website of per e-mail aan de Gebruiker.