Privacy- en cookie policy

De website is toegankelijk via het adres www.ovidias.com, hierna genoemd “Website”, uitgebaat door Praliweb bv, met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Industrielaan 26, België, opgenomen in de KBO onder het nummer 0607.968.581, hierna genoemd “Praliweb”.
 

1. Verantwoordelijke voor de werking

Praliweb is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op haar Website. Praliweb leeft als Belgische vennootschap de Belgische “Wet 30 juli 2018 Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens”.


2. Persoonsgegevens die verzameld worden

2.1. De gegevens die je ons meedeelt

Bij je aankoop op de Website, bij het registreren voor de nieuwsbrief: de naam en voornaam, de woonplaats, bedrijf, de contactgegevens (e-mail, telefoon, gsm, fax).
       

2.2. De gegevens die automatisch worden verzameld

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies. Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Praliweb en geplaatst op de harde schijf van de computer van de Gebruiker.
Zie punt 8 voor de cookie policy. 
Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Praliweb en uitsluitend gedurende het bezoek aan de Website.
Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres 2°) het type en de versie van het navigatiesysteem van de bezoeker 3°) de laatst bezochte internet pagina 4°) surfgedrag, 5°) de gegevens van en het tijdstip waarop u onze website bezoekt 6°) de tijd dat u op onze website doorbrengt.
 

2.3. De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld

In deze hypothese
 garanderen de commerciële partners van Praliweb dat de commerciële partners de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.       

 

3. Doeleinden van de verwerking           

3.1. Algemene doeleinden

De persoonsgegevens worden verzameld om:

 • Aan de gebruiker de op de Website aangeboden dienst te kunnen leveren;
 • Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Website;
 • Het verstrekken van informatie aan de gebruiker, het verzenden van een e-mail met de verschillende aanbiedingen die de gebruiker zouden kunnen interesseren;
 • De technische administratie van de Website te beheren;
 • Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website.
 • Het tonen van gepersonaliseerde advertenties.    

3.2. Direct marketing en mededeling aan derden

De persoonsgegevens van de gebruikers worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij Praliweb hiervoor de expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen van de gebruiker (“opt-in”) bij zijn aanmelding. 
Deze toestemming kan op elk moment kosteloos worden ingetrokken, zonder motivering, door middel van een e-mail aan Praliweb op het e-mailadres info@ovidias.com of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website.
 

3.3. Ernstige overtredingen

Op verzoek van de gebruiker kunnen zijn of haar gegevens bij ernstige overtredingen van de gedragsregels aan Justitie worden verstrekt.


4. Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om dienst te leveren door Praliweb.


5. Recht

De gebruiker heeft het recht om op elk moment kosteloos kennis te nemen van zijn persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen of te laten verwijderen of overdragen en dit door verzending van een e-mail aan Praliweb op het e-mailadres info@ovidias.com of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de Website of per brief aan Praliweb bv met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Industrielaan 26, België, mits bijvoeging van een kopie van de identiteitskaart van de gebruiker. 


De gebruiker is geheel vrij om zijn persoonsgegevens al dan niet aan Praliweb mee te delen. Hij dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien hij zijn persoonsgegevens niet invult op het bestelformulier en dat hij als enige verantwoordelijk is voor de juistheid van de gegevens die hij meedeelt aan Praliweb.

De gebruiker kan zijn recht van verzet tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan Praliweb op het e-mailadres info@ovidias.com of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de Website. Hij kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

In de plaats van verwijdering kunt u ook vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.


6. Delen met derden

Praliweb geeft bepaalde persoonsgegevens door aan Google inc. Hotjar, Cloudflare, Facebook, LinkedIn.

Google Inc., Cloudflare, Facebook en LinkedIn zijn derde dienstverleners buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Om een adequaat niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen, eisen wij echter dat onze externe dienstverleners zich houden aan een van de overdrachtsmechanismen die zijn gespecificeerd in de GDPR en die zijn goedgekeurd door de EU-commissie. Als zodanig maken Google Inc., Facebook, LinkedIn en Cloudflare gebruik van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Daarnaast beroept Facebook zich indien nodig ook op adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie.


7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Praliweb stelt alles in het werk om de persoonsgegevens van haar gebruikers te beschermen. Praliweb heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving ter vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld  op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. 

In geen geval kan Praliweb aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Praliweb houdt eraan de Gebruiker ervan te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die Praliweb niet controleert en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door Praliweb. Praliweb is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de Aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Praliweb raadt de Gebruiker dus aan om elk privacyreglement van elke site die hij bezoekt, aandachtig te lezen daar deze kan verschillen van voorliggende Privacy Policy.   


8. Cookies

Een “cookie” is een klein tekst- en cijferbestand dat door Praliweb wordt opgeslagen in de browser van de gebruiker of op de harde schijf van de computer van deze gebruiker. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Praliweb gelezen worden. Cookies en soortgelijke technologieën laten niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van de Website zouden kunnen identificeren. Ze helpen Praliweb enkel om de werking van de Website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses zijn van de gebruikers en te meten hoe doeltreffend de inhoud van de Website is. De cookies zorgen er bijgevolg voor dat een betere gebruikservaring kan geboden worden bij het bezoeken van de Website en maakt het mogelijk om de Website doelgericht te optimaliseren. Cookies laten een makkelijkere en meer aangename consultatie van de Website toe.  

8.1 Informatie over het gebruik van cookies door Praliweb

De website van Praliweb gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om de gebruiksvoorkeuren van de ene gebruiker te onderscheiden van deze van een andere gebruiker van de Website.       

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om de toestemming van de gebruiker te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op computers en/of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft duidelijke en volledige informatie over de cookies die Praliweb gebruikt en het doel hiervan. Van zodra je onze Website bezoekt zal je toestemming gevraagd worden voor het plaatsen van de verschillende categoriën cookies die wij gebruiken. 

8.2 Soorten cookies

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.  

 • Strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn nodig om onze website correct te laten werken en worden daarom geplaatst zonder uw toestemming. We gebruiken ze bijvoorbeeld om uw privacyinstellingen te onthouden, om u te laten inloggen op onze website of om de toegang tot beveiligde delen van onze website af te schermen. We verzamelen geen persoonsgegevens met deze cookies en geven de verzamelde informatie nooit door aan derde partijen. Klik op “Cookiedetails” voor een overzicht van alle strikt noodzakelijke cookies.
   
 • Statistische cookies: We willen onze website en diensten natuurlijk blijven verbeteren. Statistische cookies zijn daarbij een handig hulpmiddel. Ze geven ons informatie zoals het aantal bezoekers op onze website, welke pagina’s het populairst zijn, enz. We plaatsen ze evenwel nooit zonder uw toestemming, maar zouden het natuurlijk erg appreciëren mocht u ons uw toelating geven. Klik op “Cookiedetails” voor een overzicht van alle statistische cookies die derde partijen en wij graag willen plaatsen.
   
 • Marketing cookies: Marketing is voor elk bedrijf van grote toegevoegde waarde. We tonen dan ook graag advertenties of producten die gebaseerd zijn op uw interesses en voorkeuren. Dankzij marketing cookies kunnen we informatie verzamelen over uw interesses en bepalen welke advertenties of producten voor u het meest relevant zijn. Klik op “Cookiedetails” voor een volledig overzicht van de marketing cookies die door ons en derden geplaatst worden.
   
 • First party cookies zijn die cookies die geplaatst worden door een Website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door www.ovidias.com).
   
 • Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de Website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een Website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

 8.3. Toestemming door de gebruiker

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt u via onze cookiewarning gevraagd of u onze cookies wilt accepteren. Daarna kunt u uw keuzes te allen tijde zelf beheren.

Cookies kan de gebruiker ook blokkeren door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer echter de browserinstellingen gebruikt worden om de cookies te blokkeren, zal mogelijks de toegang tot (bepaalde delen) van de Website niet meer mogelijk zijn. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie hierover.

Als de gebruiker op elk moment zijn of haar toestemming wenst in te trekken, moet deze zijn of haar cookies verwijderen d.m.v. de browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kijk op:  http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.

De browserinstellingen veranderen

Webbrowsers laten toe om cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van de webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dient men de ‘Help’ functie in de webbrowser te consulteren voor meer details.   

Cookie instellingen in Internet Explorer

Cookie instellingen Microsoft Edge

Cookie instellingen in Firefox  

Cookie instellingen in Chrome    

Cookie instellingen in Safari

8.4. Meer informatie over cookies

Nuttige informatie over cookies kan u terugvinden op: http://www.allaboutcookies.org. De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy die hier kunnen teruggevonden worden: http://www.youronlinechoices.eu/.

8.5. Welke cookies gebruikt Praliweb op www.ovidias.com?

Noodzakelijke cookies

First party
Naam Domein Herkomst Functie Bewaartermijn
PHPSESSID [x6] ovidias.com Ovidias Cookie gegenereerd door applicaties op basis van de PHP-taal. Dit is een algemene identificatiecode die wordt gebruikt om gebruikerssessievariabelen te onderhouden. Het is normaal gesproken een willekeurig gegenereerd nummer, hoe het wordt gebruikt kan specifiek zijn voor de site, maar een goed voorbeeld is het handhaven van een ingelogde status voor een gebruiker tussen de pagina's. Tot het einde van de sessie
PHPSESSID [x5] www.ovidias.com Ovidias Cookie gegenereerd door applicaties op basis van de PHP-taal. Dit is een algemene identificatiecode die wordt gebruikt om gebruikerssessievariabelen te onderhouden. Het is normaal gesproken een willekeurig gegenereerd nummer, hoe het wordt gebruikt kan specifiek zijn voor de site, maar een goed voorbeeld is het handhaven van een ingelogde status voor een gebruiker tussen de pagina's. Tot het einde van de sessie
PHPSESSID [x4] 2019.ovidias.com Ovidias Cookie gegenereerd door applicaties op basis van de PHP-taal. Dit is een algemene identificatiecode die wordt gebruikt om gebruikerssessievariabelen te onderhouden. Het is normaal gesproken een willekeurig gegenereerd nummer, hoe het wordt gebruikt kan specifiek zijn voor de site, maar een goed voorbeeld is het handhaven van een ingelogde status voor een gebruiker tussen de pagina's. Tot het einde van de sessie
package_cart _closed www.ovidias.com Ovidias Deze cookie laat toe om de producten in het winkelmandje te onthouden. 1 dag
package_cart _closed 2019.ovidias.com Ovidias Deze cookie laat toe om de producten in het winkelmandje te onthouden. 1 dag
package_cart _closed ovidias.com Ovidias Deze cookie laat toe om de producten in het winkelmandje te onthouden. 1 dag
OptanonAlert BoxClosed ovidias.com Ovidias Deze cookie wordt ingesteld door websites die gebruik maken van bepaalde versies van de oplossing voor het naleven van de cookiewetgeving van OneTrust. Het wordt ingesteld nadat bezoekers een cookie-informatiemelding hebben gezien en in sommige gevallen alleen wanneer ze de melding actief afsluiten. Het stelt de website in staat om het bericht niet meer dan één keer aan een gebruiker te tonen. De cookie heeft een levensduur van één jaar en bevat geen persoonlijke informatie. 1 jaar
OptanonCons ent ovidias.com Ovidias Deze cookie wordt ingesteld door de cookie compliance-oplossing van OneTrust. Het slaat informatie op over de categorieën van cookies die de site gebruikt en of bezoekers toestemming hebben gegeven of ingetrokken voor het gebruik van elke categorie. Dit stelt site-eigenaren in staat om te voorkomen dat er cookies in elke categorie worden geplaatst in de browser van de gebruiker, wanneer er geen toestemming is gegeven. De cookie heeft een normale levensduur van een jaar, zodat terugkerende bezoekers van de site hun voorkeuren kunnen laten onthouden. Het bevat geen informatie die de bezoeker van de site kan identificeren. 1 jaar
Eupubconsent www.ovidias.com IAB Europe Transparency & Consent Framework Deze cookie wordt gebruikt door het IAB Europe Transparency & Consent Framework om de toestemming van de gebruiker voor de doeleinden van gegevensverzameling op te slaan. De cookie bevat een gecodeerde toestemmingsreeks die leveranciers die aan het raamwerk deelnemen, de toestemming van de gebruiker kunnen lezen en bepalen Tot het einde van de sessie

Statistische cookies

First party
Naam Domein Herkomst Functie Bewaartermijn
_gat_UA-nnn nnnn-nn ovidias.com Google Analytics Dit is een patroontype cookie dat door Google Analytics wordt ingesteld, waarbij het patroonelement op de naam het unieke identificatienummer van het account of de website waarop het betrekking heeft, bevat. Het lijkt een variant van de _gat-cookie te zijn die wordt gebruikt om de hoeveelheid gegevens te beperken die door Google worden geregistreerd op websites met een hoog verkeersvolume. Tot het einde van de sessie
_gat_UA-nnn nnnn-nn 2019.ovidias.com Google Analytics Dit is een patroontype cookie dat door Google Analytics wordt ingesteld, waarbij het patroonelement op de naam het unieke identificatienummer van het account of de website waarop het betrekking heeft, bevat. Het lijkt een variant van de _gat-cookie te zijn die wordt gebruikt om de hoeveelheid gegevens te beperken die door Google worden geregistreerd op websites met een hoog verkeersvolume. Tot het einde van de sessie
_dc_gtm_UAxxxxxxxx 2019.ovidias.com Google Analytics Dit is een Google Analytics-cookie die wordt ingezet via Google Tag Manager. Het laat ons toe om de prestaties van reclamecampagnes te associëren en te volgen via Analytics. Tot het einde van de sessie
_dc_gtm_UAxxxxxxxx www.ovidias.com Google Analytics Dit is een Google Analytics-cookie die wordt ingezet via Google Tag Manager. Het laat ons toe om de prestaties van reclamecampagnes te associëren en te volgen via Analytics. Tot het einde van de sessie
_gid 2019.ovidias.com Google Analytics Deze cookie lijkt een unieke waarde voor elke bezochte pagina op te slaan en bij te werken. 1 dag
_gid ovidias.com Google Analytics Deze cookie lijkt een unieke waarde voor elke bezochte pagina op te slaan en bij te werken. 1 dag
_ga ovidias.com Google Analytics Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als een klantidentificatie. Het wordt opgenomen in elke paginaverzoeking op een site en gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor de analytische rapporten van de sites. 730 dagen
_ga 2019.ovidias.com Google Analytics Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als een klantidentificatie. Het wordt opgenomen in elke paginaverzoeking op een site en gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor de analytische rapporten van de sites. 730 dagen
_hjTLDTest ovidias.com Hotjar Wanneer het Hotjar-script wordt uitgevoerd, proberen we het meest generieke cookie-pad te bepalen dat we moeten gebruiken, in plaats van de hostnaam van de pagina. Dit wordt gedaan zodat cookies kunnen worden gedeeld over subdomeinen (indien van toepassing). Om dit te bepalen, proberen we de _hjTLDTest-cookie voor verschillende URL-substraatalternatieven op te slaan totdat het mislukt. Na deze controle wordt de cookie verwijderd. Tot het einde van de sessie
_hjid ovidias.com Hotjar Deze cookie wordt ingesteld wanneer de klant voor het eerst op een pagina met het Hotjar-script belandt. Het wordt gebruikt om de willekeurige gebruikers-ID, uniek voor die site op de browser, te behouden. Dit zorgt ervoor dat het gedrag bij volgende bezoeken aan dezelfde site wordt toegeschreven aan dezelfde gebruikers-ID. 356 dagen
_hjIncludedIn Sample 2019.ovidias.com Hotjar Deze cookie is gekoppeld aan de web analytics functionaliteit en diensten van Hotjar, een bedrijf uit Malta. Het identificeert een bezoeker op unieke wijze tijdens een enkele browsersessie en geeft aan dat hij of zij is opgenomen in een publiekssample. Tot het einde van de sessie
_hjIncludedIn Sample www.ovidias.com Hotjar Deze cookie is gekoppeld aan de web analytics functionaliteit en diensten van Hotjar, een bedrijf uit Malta. Het identificeert een bezoeker op unieke wijze tijdens een enkele browsersessie en geeft aan dat hij of zij is opgenomen in een publiekssample. Tot het einde van de sessie
_hjIncludedIn Sample ovidias.com Hotjar Deze cookie is gekoppeld aan de web analytics functionaliteit en diensten van Hotjar, een bedrijf uit Malta. Het identificeert een bezoeker op unieke wijze tijdens een enkele browsersessie en geeft aan dat hij of zij is opgenomen in een publiekssample. Tot het einde van de sessie
visited 2019.ovidias.com Ovidias Deze cookie wordt gebruikt om te bepalen of bepaalde stijlelementen in de cache mogen worden opgeslagen. Tot het einde van de sessie
visited www.ovidias.com Ovidias Deze cookie wordt gebruikt om te bepalen of bepaalde stijlelementen in de cache mogen worden opgeslagen. Tot het einde van de sessie
visited ovidias.com Ovidias Deze cookie wordt gebruikt om te bepalen of bepaalde stijlelementen in de cache mogen worden opgeslagen. Tot het einde van de sessie
lastShopVisit 2019.ovidias.com Ovidias lastShopVisit bevat informatie over de datum van uw laatste bezoek aan de website en wordt gebruikt in verband met statistieken. 3 dagen
lastShopVisit www.ovidias.com Ovidias Deze cookie wordt gebruikt om te bepalen of/en wanneer de nieuwsbriefbanner moet worden weergegeven. 3 dagen
lastShopVisit ovidias.com Ovidias Deze cookie wordt gebruikt om te bepalen of/en wanneer de nieuwsbriefbanner moet worden weergegeven. 3 dagen
lastVisit 2019.ovidias.com Ovidias lastVisit bevat informatie over de datum van uw laatste bezoek aan de website en wordt gebruikt in verband met statistieken. 3 dagen
lastVisit www.ovidias.com Ovidias Deze cookie wordt gebruikt om te bepalen of/en wanneer de nieuwsbriefbanner moet worden weergegeven. 3 dagen
lastVisit ovidias.com Ovidias Deze cookie wordt gebruikt om te bepalen of/en wanneer de nieuwsbriefbanner moet worden weergegeven. 3 dagen
Third party
Naam Domein Herkomst Functie Bewaartermijn
_dc_gtm_UAxxxxxxxx www.googleanalytics.com Google Analytics Dit is een Google Analytics-cookie die wordt ingezet via Google Tag Manager. Het laat ons toe om de prestaties van reclamecampagnes te associëren en te volgen via Analytics. 1 sessie
_ga www.googleanalytics.com Google Analytics Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als een klantidentificatie. Het wordt opgenomen in elke paginaverzoeking op een site en gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor de analytische rapporten van de sites. 730 dagen
_gat_UA-nnn nnnn-nn www.googleanalytics.com Google Analytics Dit is een patrooncookie die door Google Analytics wordt ingesteld, waarbij het patroonelement op de naam het unieke identificatienummer van het account of de website waarop het betrekking heeft, bevat. Het lijkt een variant van de _gat-cookie te zijn die wordt gebruikt om de hoeveelheid gegevens te beperken die door Google worden geregistreerd op websites met een hoog verkeersvolume. 1 sessie
_gid www.googleanalytics.com Google Analytics Deze cookie lijkt een unieke waarde voor elke bezochte pagina op te slaan en bij te werken. 1 dag
_hjTLDTest script.hotjar.com Hotjar Wanneer het Hotjar-script wordt uitgevoerd, proberen we het meest generieke cookie-pad te bepalen dat we moeten gebruiken, in plaats van de hostnaam van de pagina. Dit wordt gedaan zodat cookies kunnen worden gedeeld over subdomeinen (indien van toepassing). Om dit te bepalen, proberen we de _hjTLDTest-cookie voor verschillende URL-substraatalternatieven op te slaan totdat het mislukt. Na deze controle wordt de cookie verwijderd. Tot het einde van de sessie
_hjid script.hotjar.com Hotjar Deze cookie wordt ingesteld wanneer de klant voor het eerst op een pagina met het Hotjar-script belandt. Het wordt gebruikt om de willekeurige gebruikers-ID, uniek voor die site op de browser, te behouden. Dit zorgt ervoor dat het gedrag bij volgende bezoeken aan dezelfde site wordt toegeschreven aan dezelfde gebruikers-ID. 1 sessie
_hjIncludedIn Sample script.hotjar.com Hotjar Deze cookie is gekoppeld aan de web analytics functionaliteit en diensten van Hotjar, een bedrijf uit Malta. Het identificeert een bezoeker op unieke wijze tijdens een enkele browsersessie en geeft aan dat hij of zij is opgenomen in een publiekssample. Tot het einde van de sessie
_hjCachedUs erAttributes script.hotjar.com Hotjar Deze cookie slaat Gebruikersattributen op die via de Hotjar Identify API worden verzonden, wanneer de gebruiker zich niet in het sample bevindt. Deze attributen worden alleen opgeslagen als de gebruiker met een Hotjar feedbacktool communiceert. Tot het einde van de sessie

Functionele cookies

First party
Naam Domein Herkomst Functie Bewaartermijn
__zlcmid .ovidias.com Zendesk Live chat widget stelt de cookies in om de Zendesk Live Chat ID op te slaan die wordt gebruikt om een apparaat te identificeren tijdens bezoeken. 1 jaar
Third party
Naam Domein Herkomst Functie Bewaartermijn
__cfduid v2.zopim.com Cloudflare De " __cfduid"-cookie wordt door de CloudFlare-dienst ingesteld om vertrouwd webverkeer te identificeren. 2579 dagen

Marketing cookies

First party
Naam Domein Herkomst Functie Bewaartermijn
_fbp ovidias.com Facebook Wordt door Facebook gebruikt om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van derde adverteerders. 90 dagen
_fbp com Facebook Wordt door Facebook gebruikt om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van derde adverteerders.. 90 dagen
Third party
Naam Domein Herkomst Functie Bewaartermijn
lidc px.ads.linkedin.com LinkedIn Gebruikt door de sociale netwerkservice LinkedIn voor het bijhouden van het gebruik van ingebedde diensten. 1 dag
lissc www.linkedin.com LinkedIn Gebruikt door de sociale netwerkservice LinkedIn voor het bijhouden van het gebruik van ingebedde diensten. 1 jaar
lang www.linkedin.com LinkedIn Deze cookie wordt gebruikt om de standaard lokale/taal in te stellen. Tot het einde van de sessie
lang px.ads.linkedin.com LinkedIn Deze cookie wordt gebruikt om de standaard lokale/taal in te stellen. Tot het einde van de sessie
bcookie www.linkedin.com LinkedIn Deze cookie wordt door LinkedIn gebruikt om de browser-ID te identificeren. Het wordt ingesteld op basis van de LinkedIn share-knoppen en advertentienummers. 2 jaar
bcookie www.linkedin.com LinkedIn Deze cookie wordt door LinkedIn gebruikt om een veilige browser-ID te herkennen. 2 jaar
UserMatchHi story px.ads.linkedin.com LinkedIn Deze cookie wordt gebruikt om bezoekers te volgen, zodat meer relevante advertenties kunnen worden getoond op basis van de voorkeuren van de bezoeker. 30 dagen
YSC [x2] www.youtube.com YouTube Deze cookie wordt door YouTube ingesteld om de weergaven van ingesloten video's bij te houden. Tot het einde van de sessie
GPS [x3] www.youtube.com YouTube Registreert een unieke ID op mobiele apparaten om tracking mogelijk te maken op basis van de geografische GPS-locatie. Tot het einde van de sessie
VISITOR_INF O1_LIVE [x2] www.youtube.com YouTube Deze cookie wordt gebruikt als een uniek identificatiemiddel om het bekijken van video's te volgen. 180 dagen
NID google.com Google Google gebruikt cookies zoals NID en SID om te helpen bij het aanpassen van advertenties op Google-eigenschappen, zoals Google Search. We gebruiken dergelijke cookies bijvoorbeeld om uw meest recente zoekopdrachten, uw eerdere interacties met de advertenties of zoekresultaten van een adverteerder en uw bezoeken aan de website van een adverteerder te onthouden. Dit helpt ons om u aangepaste advertenties te tonen op Google. 183 dagen
_fbp connect.facebook.net Facebook Wordt door Facebook gebruikt om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van derde adverteerders. 3 maanden
fr www.facebook.com Facebook Bevat een unieke combinatie van browser en gebruikers-ID, gebruikt voor gerichte reclame. 90 dagen

9. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tongeren (België) zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy Policy.


10. Overige bepalingen       

10.1. Aanvaarding

Door de Website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van de bestelling, aanvaardt de gebruiker alle bepalingen van deze Privacy Policy en stemt hij ermee in dat Praliweb zijn of haar persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy Policy.

10.2.  Contact

Voor  alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Privacy Policy kan men contact opnemen met Praliweb op het volgend adres:
BV Praliweb, met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Industrielaan 26, België of op info@ovidias.com.      

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres info@ovidias.com.  Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Ga voor meer informatie naar 
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

   
Elke mededeling van Praliweb aan de gebruiker gebeurt via de Website of per e-mail aan de Gebruiker.