Privacy- en cookie policy

De website is toegankelijk via het adres www.ovidias.com, hierna genoemd “Website”, uitgebaat door Praliweb bv, met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Industrielaan 26, België, opgenomen in de KBO onder het nummer 0607.968.581, hierna genoemd “Praliweb”.
 

1. Verantwoordelijke voor de werking

Praliweb is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op haar Website. Praliweb leeft als Belgische vennootschap de Belgische “Wet 30 juli 2018 Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens”.


2. Persoonsgegevens die verzameld worden

2.1. De gegevens die je ons meedeelt

Bij je aankoop op de Website, bij het registreren voor de nieuwsbrief: de naam en voornaam, de woonplaats, bedrijf, de contactgegevens (e-mail, telefoon, gsm, fax).
       

2.2. De gegevens die automatisch worden verzameld

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies. Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Praliweb en geplaatst op de harde schijf van de computer van de Gebruiker.
Zie punt 8 voor de cookie policy. 
Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Praliweb en uitsluitend gedurende het bezoek aan de Website.
Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres 2°) het type en de versie van het navigatiesysteem van de bezoeker 3°) de laatst bezochte internet pagina 4°) surfgedrag, 5°) de gegevens van en het tijdstip waarop u onze website bezoekt 6°) de tijd dat u op onze website doorbrengt.
 

2.3. De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld

In deze hypothese
 garanderen de commerciële partners van Praliweb dat de commerciële partners de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.       

 

3. Doeleinden van de verwerking           

3.1. Algemene doeleinden

De persoonsgegevens worden verzameld om:

 • Aan de gebruiker de op de Website aangeboden dienst te kunnen leveren;
 • Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Website;
 • Het verstrekken van informatie aan de gebruiker, het verzenden van een e-mail met de verschillende aanbiedingen die de gebruiker zouden kunnen interesseren;
 • De technische administratie van de Website te beheren;
 • Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website.
 • Het tonen van gepersonaliseerde advertenties.    

3.2. Direct marketing en mededeling aan derden

De persoonsgegevens van de gebruikers worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij Praliweb hiervoor de expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen van de gebruiker (“opt-in”) bij zijn aanmelding. 
Deze toestemming kan op elk moment kosteloos worden ingetrokken, zonder motivering, door middel van een e-mail aan Praliweb op het e-mailadres info@ovidias.com of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website.
 

3.3. Ernstige overtredingen

Op verzoek van de gebruiker kunnen zijn of haar gegevens bij ernstige overtredingen van de gedragsregels aan Justitie worden verstrekt.


4. Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om dienst te leveren door Praliweb.


5. Recht

De gebruiker heeft het recht om op elk moment kosteloos kennis te nemen van zijn persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen of te laten verwijderen of overdragen en dit door verzending van een e-mail aan Praliweb op het e-mailadres info@ovidias.com of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de Website of per brief aan Praliweb bv met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Industrielaan 26, België, mits bijvoeging van een kopie van de identiteitskaart van de gebruiker. 


De gebruiker is geheel vrij om zijn persoonsgegevens al dan niet aan Praliweb mee te delen. Hij dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien hij zijn persoonsgegevens niet invult op het bestelformulier en dat hij als enige verantwoordelijk is voor de juistheid van de gegevens die hij meedeelt aan Praliweb.

De gebruiker kan zijn recht van verzet tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan Praliweb op het e-mailadres info@ovidias.com of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de Website. Hij kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

In de plaats van verwijdering kunt u ook vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.


6. Delen met derden

Praliweb geeft bepaalde persoonsgegevens door aan Google inc. Hotjar, Cloudflare, Facebook, LinkedIn.

Google Inc., Cloudflare, Facebook en LinkedIn zijn derde dienstverleners buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Om een adequaat niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen, eisen wij echter dat onze externe dienstverleners zich houden aan een van de overdrachtsmechanismen die zijn gespecificeerd in de GDPR en die zijn goedgekeurd door de EU-commissie. Als zodanig maken Google Inc., Facebook, LinkedIn en Cloudflare gebruik van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Daarnaast beroept Facebook zich indien nodig ook op adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie.


7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Praliweb stelt alles in het werk om de persoonsgegevens van haar gebruikers te beschermen. Praliweb heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving ter vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld  op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. 

In geen geval kan Praliweb aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Praliweb houdt eraan de Gebruiker ervan te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die Praliweb niet controleert en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door Praliweb. Praliweb is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de Aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Praliweb raadt de Gebruiker dus aan om elk privacyreglement van elke site die hij bezoekt, aandachtig te lezen daar deze kan verschillen van voorliggende Privacy Policy.   


8. Cookies

Een “cookie” is een klein tekst- en cijferbestand dat door Praliweb wordt opgeslagen in de browser van de gebruiker of op de harde schijf van de computer van deze gebruiker. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Praliweb gelezen worden. Cookies en soortgelijke technologieën laten niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van de Website zouden kunnen identificeren. Ze helpen Praliweb enkel om de werking van de Website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses zijn van de gebruikers en te meten hoe doeltreffend de inhoud van de Website is. De cookies zorgen er bijgevolg voor dat een betere gebruikservaring kan geboden worden bij het bezoeken van de Website en maakt het mogelijk om de Website doelgericht te optimaliseren. Cookies laten een makkelijkere en meer aangename consultatie van de Website toe.  

8.1 Informatie over het gebruik van cookies door Praliweb

De website van Praliweb gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om de gebruiksvoorkeuren van de ene gebruiker te onderscheiden van deze van een andere gebruiker van de Website.       

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om de toestemming van de gebruiker te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op computers en/of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft duidelijke en volledige informatie over de cookies die Praliweb gebruikt en het doel hiervan. Van zodra je onze Website bezoekt zal je toestemming gevraagd worden voor het plaatsen van de verschillende categoriën cookies die wij gebruiken. 

8.2 Soorten cookies

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.  

 • Strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn nodig om onze website correct te laten werken en worden daarom geplaatst zonder uw toestemming. We gebruiken ze bijvoorbeeld om uw privacyinstellingen te onthouden, om u te laten inloggen op onze website of om de toegang tot beveiligde delen van onze website af te schermen. We verzamelen geen persoonsgegevens met deze cookies en geven de verzamelde informatie nooit door aan derde partijen. Klik op “Cookiedetails” voor een overzicht van alle strikt noodzakelijke cookies.
   
 • Statistische cookies: We willen onze website en diensten natuurlijk blijven verbeteren. Statistische cookies zijn daarbij een handig hulpmiddel. Ze geven ons informatie zoals het aantal bezoekers op onze website, welke pagina’s het populairst zijn, enz. We plaatsen ze evenwel nooit zonder uw toestemming, maar zouden het natuurlijk erg appreciëren mocht u ons uw toelating geven. Klik op “Cookiedetails” voor een overzicht van alle statistische cookies die derde partijen en wij graag willen plaatsen.
   
 • Marketing cookies: Marketing is voor elk bedrijf van grote toegevoegde waarde. We tonen dan ook graag advertenties of producten die gebaseerd zijn op uw interesses en voorkeuren. Dankzij marketing cookies kunnen we informatie verzamelen over uw interesses en bepalen welke advertenties of producten voor u het meest relevant zijn. Klik op “Cookiedetails” voor een volledig overzicht van de marketing cookies die door ons en derden geplaatst worden.
   
 • First party cookies zijn die cookies die geplaatst worden door een Website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door www.ovidias.com).
   
 • Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de Website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een Website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

 8.3. Toestemming door de gebruiker

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt u via onze cookiewarning gevraagd of u onze cookies wilt accepteren. Daarna kunt u uw keuzes te allen tijde zelf beheren.

Cookies kan de gebruiker ook blokkeren door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer echter de browserinstellingen gebruikt worden om de cookies te blokkeren, zal mogelijks de toegang tot (bepaalde delen) van de Website niet meer mogelijk zijn. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie hierover.

Als de gebruiker op elk moment zijn of haar toestemming wenst in te trekken, moet deze zijn of haar cookies verwijderen d.m.v. de browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kijk op:  http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.

De browserinstellingen veranderen

Webbrowsers laten toe om cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van de webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dient men de ‘Help’ functie in de webbrowser te consulteren voor meer details.   

Cookie instellingen in Internet Explorer

Cookie instellingen Microsoft Edge

Cookie instellingen in Firefox  

Cookie instellingen in Chrome    

Cookie instellingen in Safari

8.4. Meer informatie over cookies

Nuttige informatie over cookies kan u terugvinden op: http://www.allaboutcookies.org. De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy die hier kunnen teruggevonden worden: http://www.youronlinechoices.eu/.

8.5. Welke cookies gebruikt Praliweb op www.ovidias.com?

9. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tongeren (België) zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy Policy.


10. Overige bepalingen       

10.1. Aanvaarding

Door de Website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van de bestelling, aanvaardt de gebruiker alle bepalingen van deze Privacy Policy en stemt hij ermee in dat Praliweb zijn of haar persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy Policy.

10.2.  Contact

Voor  alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Privacy Policy kan men contact opnemen met Praliweb op het volgend adres:
BV Praliweb, met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Industrielaan 26, België of op info@ovidias.com.      

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres info@ovidias.com.  Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Ga voor meer informatie naar 
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

   
Elke mededeling van Praliweb aan de gebruiker gebeurt via de Website of per e-mail aan de Gebruiker.