Disclaimer

Artikel 1 – Identiteit

De website, toegankelijke via het adres www.ovidias.com, hierna genoemd “Website”, uitgebaat door Praliweb bvba, met maatschappelijke zetel 3730 Hoeselt, Industrielaan 26, opgenomen in de KBO onder het nummer 0607.968.581

  • Telefoonnummer: +32(0)89.695.000
  • E-mailadres: info@ovidias.com
  • Bankrekeningnummer: BE89 0689 0208 6485

Artikel 2 - Algemeen

Bedankt voor je bezoek aan www.ovidias.com. Lees aandachtig deze disclaimer. Ze bevatten de voorwaarden voor de toegang van alle bezoekers aangaande het gebruik van onze website. Voor de algemene voorwaarden verwijzen wij naar de desbetreffende Algemene Voorwaarden die terug te vinden zijn via de footer.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met deze disclaimer.

Artikel 3 – Intellectuele eigendom

De inhoud van de website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekens, foto’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Praliweb bvba of rechthoudende derden, ze mogen dan ook niet gekopieerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praliweb bvba.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

Praliweb levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Praliweb de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Praliweb kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je de beheerder van de site contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Praliweb geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Praliweb kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Praliweb verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Artikel 5 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Tongeren bevoegd.